เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ปี2562 คณะแม่ชีได้ไปแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอย่างหนักที่จังหวัดยโสธร  นำโดยคุณแม่ชีสโรชา  ไชยเกตุ  ประธานสถาบันแม่ชีไทย