วีดีโอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี2555
ข่าวสาร
โครงการพัฒนาศักยภาพแม่ชีและอาสาสมัครรุ่น 2
ประธานแม่ชี โดยคุณแม่สโรชา  ไชยเกตุ  นำคณะแม่ชีไปบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นหลังน้ำท่วมหนัก ที่จังหวัดยโสธร