พระองค์เจ้าโสมสวลีฯทรงเปิดการประชุมใหญ่แม่ชีไทย ปี2555

พระองค์ภาทรงไปเปิดงานประชุมประจำปี2562

พุทธศาสนา หยั่งลึกลงในประเทศอิตาลี

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ แม่ชี สโรชา ไชเกตุ

พระองค์เจ้าโสมสวลี

หลวงปู่เทสก์

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2560