เจ้าของรางวัลคนค้นคน อวอร์ด ครั้งที่ ๗ สาขารางวัลผู้ปิดทองหลังพระ