พระองค์ภาเสด็จงานประชุมประจำปีแม่ชีไทยที่ราชบุรี ปี2562