พุทธวิธีในคำสอน
พุทธคุณ.mp3 - โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
มาร 5.mp3 - โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี